• Kontak Kami (0561) 711585
  • Fax (0561) 711585

Fraksi PKS - PPP

                   Ketua

            

H. ARIF JONI PRASETYO, ST, MT

              Wakil Ketua

            

           H. MIFTAH, S.Hi

               Sekretaris

           

          Drs. BUDI BASADI

          Wakil Sekretaris

           

H. FATAHILLAH ABRAR, S.Ag, M. Si

              Bendahara

           

           H. MAD NAWIR

          Wakil Bendahara

          

           SABIRIN, SP